Bir Sayfa Seçin

Kendini Tanıma

Kendini Tanıma & Başkasını Anlama & İlişkileri Geliştirme
kurum içi ilişkileri iyileştirme 2 business 1012761 640 - İş yaşamında ruhsal sorunlar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurum İçi İlişkileri İyileştirme

İş yaşamında ruhsal sorunlar

Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

‘Kurum İçi İlişkileri İyileştirme’ eğitim programının bir modülü olan ‘İş Yaşamında Ruhsal Sorunlar’ ile katılımcılara ruhsal sorunları, rahatsızlıkları ve hastalıkları daha iyi anlama, tanıma, yönlendirme ve yönetme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Amaçlar
 • Ruh sağlığı ve ruhsal hastalıkları tanımlayabilme
 • Stresi tanıma ve stresle baş etme
 • Stresli bir insan ile baş etme
 • Anksiyeteyi (kaygı, endişe, gerginlik)  tanıma ve anksiyete ile baş etme
 • Anksiyeteli bir insan ile baş etme
 • Moral bozukluğu ve depresyonu tanıma, depresyon ile baş etme
 • Moral bozukluğu ve depresyonu olan bir insan ile baş etme
 • Yas sürecini anlama ve yas yaşayan bir insana destek olabilme
 • Tükenmişliği tanıma ve tükenmeye gidişi önleme
 • Ruhsal belirtilerin ruhsal hastalığa dönüşmekte olduğunu değerlendirebilme
 • Anksiyete bozukluğu (Panik bozukluğu, yaygınlaşmış anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu) olan çalışanı iş yaşamına adapte edebilme
 • Depresif bozukluğu olan çalışanı iş yaşamına adapte edebilme
 • Alkol ve diğer madde bağımlılığını tanıyabilme; madde kullanımının iş yaşamını etkilemesini önleme
 • Ağır ruhsal bozukluğu olanların (şizofreni, mani,  saptanması ve eğer mümkünse iş yaşamına adapte edilebilmesi
 • Kişilik bozukluklarını belirleyebilme, onları ve onlarla ilişkiyi yönetebilme

Kimler Katılabilir

 • İş yaşamında rastalanan ruhsal sorunlar konusunda bilgi edinmek isteyenler
 • Ruhsal sorunların iş verimliliğini en az etkilemesini sağlamak isteyenler
 • Her türlü yöneticiler
 • Kurum içi iletişim ve ilişkileri daha olumlu bir noktaya getirmek isteyenler
businessman 607831 640 - İş yaşamında ruhsal sorunlar

U

U
Eğitmen

Prof. Dr. Erol Özmen

Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
Manisa

Eğitim İçeriği

Prof. Dr. Erol Özmen
 • Ruh sağlığı ve ruhsal hastalığın tanımlanması
 • Moral bozukluğu ve iş yaşamı
 • Yas ve iş yaşamı
 • Depresyon ve iş yaşamı
 • Depresif bozukluklar ve iş yaşamı
 • Stres ve iş yaşamı
 • Tükenmişlik ve iş yaşamı
 • Anksiyete ve iş yaşamı
 • Anksiyete bozukluğu ve iş yaşamı
 • Alkol ve diğer madde bozuklukları ve iş yaşamı
 • Ağır ruhsal bozukluklar ve iş yaşamı
 • Kişilik bozuklukları ve iş yaşamı

Eğitimin süresi 

Toplam 60 saat
ipad 527611 640 - İş yaşamında ruhsal sorunlar

Uzaktan Eğitim

Eğitim internet ortamında sürdürülmekte, oluşturulan sanal sınıflarda canlı olarak verilmektedir. Ders sırasında soru sorulabilmekte, gerektiğinde konular tartışılabilmektedir. Dersler kayıt altına alındığından istendiğinde katılımcılar tarafından yeniden izlenebilmektedir.

Eğitimin fiyatı 

 

Başarı Belgesi 

Derslerin % 80’ini canlı olarak izleyen ve eğitim programı sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara başarı belgesi verilecektir.