Bir Sayfa Seçin

Kendini Tanıma

Kendini Tanıma & Başkasını Anlama & İlişkileri Geliştirme
kurum içi ilişkileri iyileştirme 2 business 1012761 640 - Kurum İçi İlişkileri İyileştirme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurum İçi İlişkileri İyileştirme

Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Bu eğitim programı ile katılımcılara kurum içi ilişkileri daha iyi anlama, değerlendirme ve yönetme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Amaçlar
 • İnsan davranışının altındaki psikolojik etmenleri anlama
 • Kendini daha iyi tanıma
 • Karşıdakini daha iyi tanıma
 • İlişkilerde karşılıklı etkileşimi anlama
 • Duyguların davranışlara etkisini anlama
 • İletişim çatışmalarının nedenlerini anlama
 • İlişkilerde yaşanan sorunların nedenlerini anlama
 • Kurum içi iletişim ve ilişkinin dinamiklerini kavrama

Kimler Katılabilir

 • Kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak isteyenler
 • İlişkilerini yönetmek isteyenler
 • Öfkesini ve karşısındakinin öfkesini daha iyi anlamak isteyenler
 • İletişim çatışmalarının nedenlerini anlamak isteyenler
 • İlişkilerde yaşanan sorunların nedenlerini anlamak isteyenler
 • Hayatına yön vermek isteyenler
 • Hizmet sektöründe çalışanlar
 • Her türlü yöneticiler
 • Kurum içi iletişim ve ilişkileri daha olumlu bir noktaya getirmek isteyenler
businessman 607831 640 - Kurum İçi İlişkileri İyileştirme

U

U
Eğitmen

Prof. Dr. Erol Özmen

Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
Manisa

Eğitimin süresi 

Lütfen modülleri inceleyiniz

Eğitimin fiyatı 

Lütfen modülleri inceleyiniz

Başarı belgesi 

Derslerin % 80’ine katılan ve eğitim programı sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara başarı belgesi verilecektir.