Bir Sayfa Seçin

Kendini Tanıma

Kendini Tanıma & Başkasını Anlama & İlişkileri Geliştirme

Kendini Tanıma Yolculuğu

Prof. Dr. Erol Özmen

Kendini Tanıma Yolculuğu e1464472114800 - Kendini Tanıma Yolculuğu
Kendini tanıma sanıldığından zor bir süreçtir. İnsanın kendi davranışlarını gözlemesini, yorumlamasını ve yorumlarının doğruluğunu sonraki yaşantıları ile sınamasını; en azından belli dönemlerde kendisini ve başkasını yargılamayı bırakmasını, dürüst olmasını, karşılaşacakları ile cesurca yüzleşebilmesini ve yaşadığı duygulara katlanabilmesini gerektirir. İnsanın kendini tanıma sürecinde zaman zaman başkalarının değerlendirmelerini de alması ve diğer insanlar üzerinde yarattığı etkileri gözlemesi yararlı bilgiler vermektedir. Bu zor yolculuk için cesaret gösteren ve emek harcayanlar, çabalarının ürünlerini daha nitelikli ve doyumlu insan ilişkileri kurarak alırlar. Kendini tanıma yolculuğunun durakları Aşağıda bu yolculukta belli bir sırada olması gerekmeyen ancak tek tek uğranması gereken duraklar tanımlanmıştır.
 • Kendini tanıma‘yı doğru bir şekilde tanımlama
 • İnsan davranışının oluşum düzeneklerini anlama
 • İnsan davranışında iradenin rolünün sanıldığından daha az olduğunu görme
 • Yaşadığı duyguları tanıma ve ayrıştırma; duygunun yaşanmasını etkileyen iç ve dış etmenleri fark etme
 • Olumsuz duygulara katlanma ve duyguları yatıştırma
 • Akıldan geçen düşünceleri ve onları etkileyen iç ve dış etmenleri fark etme
 • İnsanların birbiri ile etkileşimini neden-sonuç ilişkisi içinde görme
 • Kişilik yapılarının davranışı belirlemedeki rolünü görme
 • İlişkilerde yaşananların büyük oranda öznel biçimde algılandığını ve değerlendirildiğini görme
Kendini tanıma ne değildir?
 • Bazı insanlar kendini iyi tanımanın insanın bilinçdışında olanların farkında olması olarak düşünürler. Oysa bu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir beklentidir.
 • Kendini iyi tanıyan insanın duygularını ve düşüncelerini bütünüyle kontrol edebileceğini düşünenler olmakla birlikte bu gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir beklentidir. Kendini tanımada amaç duygu yaşamayı ya da akla gelen düşünceleri kontrol etmek değildir; hedef yaşanan her türlü duygunun ve akıldan geçen her türlü düşüncenin mümkün olduğu kadar farkına varıp onları yönetmektir.
 • Bazı insanlar kendini iyi tanıyan insanın iradesini kullanarak davranışlarını tümüyle kontrol edeceğini sanırlar. Bu da gerçekleşmesi mümkün olmayan bir beklentidir. Nitekim günlük yaşamda insanların kendilerinde beğenmedikleri bazı özellikleri bırakamadıkları görülmektedir.
İlginizi Çekebilecek Yazılar ve Bağlantılar