Bir Sayfa Seçin

Kendini Tanıma

Kendini Tanıma & Başkasını Anlama & İlişkileri Geliştirme

 

Uzaktan / Online

Kendini Tanıma & Karşıdakini Anlama

Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Bu eğitim programı ile katılımcılara kendini tanıma ve karşıdakini anlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Amaçlar

 • İnsan davranışının altındaki psikolojik etmenleri anlama
 • Kendini daha iyi tanıma
 • Karşıdakini daha iyi tanıma
 • İlişkilerde karşılıklı etkileşimi anlama
 • Duyguların davranışlara etkisini anlama
 • İletişim çatışmalarının nedenlerini anlama

Kimler Katılabilir

 • Kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak isteyenler
 • İlişkilerini yönetmek isteyenler
 • Öfkesini ve karşısındakinin öfkesini daha iyi anlamak isteyenler
 • İletişim çatışmalarının nedenlerini anlamak isteyenler
 • Hayatına yön vermek isteyenler
 • Hizmet sektöründe çalışanlar
 • Her türlü yöneticiler

U

U
Eğitmenler

Prof. Dr. Erol Özmen
Doç. Dr. E. Oryal Taşkın
Doç. Dr. Erol Ozan

Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı
Manisa

Eğitim İçeriği

Prof. Dr. Erol Özmen

 • Kendini tanıma
 • Karşıdakini anlama
 • Etkili iletişim kurma
 • Davranışın belirleyicileri
 • Duygular ve davranışa etkileri
 • Empati
 • Değiştirilebilen ve değiştirilemeyen insan davranışları
 • Kişilerarası ilişkilerde çatışma
 • Aile içi iletişim
 • Zor insanları tanıma ve zor insanlarla baş etme

Doç. Dr. E. Oryal Taşkın

 • Kendini tanımanın önündeki engel: Bilinçdışı
 • Psikanalitik kurama göre davranışlarımızın psikolojik kökeni
 • Psikanalitik kurama göre çocuk gelişimi ve ilişki/iletişim
 • Temel psikanalitik kavramlarla ilişki ve iletişim çatışmaları
 • Başkasını anlamanın önündeki engel: “beni şaşırtıyorsun” ya da psikanalitik nesne ilişkileri kuramı

Doç. Dr. Erol Ozan

 • Kişilik özelliklerini değerlendirme ve tanıma (Mükemmeliyetçilik, kuşkuculuk, kıskançlık, kibirlilik, kararsızlık…)
 • Kişilik yapısı ve kişilik bozukluğu
 • Kişilik yapısının iletişim ve ilişkiye etkisi
 • Kişilik yapıları: Film örnekleri ile anlama
 • Antisosyal kişilik (Psikopat)
 • Narsistik kişilik
 • Borderline kişilik
 • Histriyonik kişilik
 • Çekingen kişilik
 • Obsesif kompulsif kişilik
 • Paranoid kişilik
 • Şizoid (İçedönük) kişilik

Eğitimin süresi 

Toplam 60 saat
Eğitim iki ayrı grupta yürütülecektir.

Hafta içi grubu
29 Şubat 2016 – 15 Nisan 2016
Pazartesi: Prof. Dr. Erol Özmen
Çarşamba: Doç. Dr. Erol Ozan
Cuma: Doç. Dr. E. Oryal Taşkın
10.00-10.45 /10.45-11.30/11.45-12.30

Hafta sonu grubu
05 Mart 2016 – 17 Nisan 2016
Cumartesi: Doç. Dr. Erol Ozan / Prof. Dr. Erol Özmen
10.00-12.30 /13.30-16.00

Pazar: Doç. Dr. E. Oryal Taşkın
10.00-12.30

Uzaktan Eğitim

Eğitim internet ortamında sürdürülmekte, oluşturulan sanal sınıflarda canlı olarak verilmektedir. Ders sırasında soru sorulabilmekte, gerektiğinde konular tartışılabilmektedir.

Dersler kayıt altına alındığından istendiğinde katılımcılar tarafından yeniden izlenebilmektedir.

Eğitimin fiyatı 

 

Başarı Belgesi 

Derslerin % 80’ini canlı olarak izleyen ve eğitim programı sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara başarı belgesi verilecektir.