Bir Sayfa Seçin

Kendini Tanıma

Kendini Tanıma & Başkasını Anlama & İlişkileri Geliştirme

Ruhsal Nedensellik

Doç. Dr. E. Oryal Taşkın

Psikanalitik kurama göre; ruhsal kökenli görüngülerin hiçbirisi (psikopatolojik ya da değil) gelişigüzel bir şekilde ortaya çıkmaz, belirli ilişkiler ya da bağlantılarla daha önceki süreçlerle belirlenir (Freud ve Breuer 1985). Bu da bize şunu gösterir ki; saçma ya da anlamsız bir davranış yoktur, sadece anlamını anlayamadığımız davranış vardır. Bu ilkenin kabulü bizi, her davranışın nedenlerinin görülebileceği ve bu sayede karşımızdaki insanların daha iyi anlaşılabileceği gerçeğine götürür. O zaman belki şöyle bir soru akla gelmelidir: neden bazı davranışlarımızın ilk bakışta ya da psikanalitik yöntemi kullanmaksızın anlamını kavrayamayız. Bu sorunun yanıtı psikanalizin diğer bir temel kavramında yatmaktadır: Bilinçdışı ruhsal süreçler. Kaynaklar Freud S, Breuer J (1985). Histeri Üzerine Çalışmalar. (çev. Kapkın E) 1. baskı, İstanbul, Payel yayınları, 2001