Bir Sayfa Seçin

Kendini Tanıma

Kendini Tanıma & Başkasını Anlama & İlişkileri Geliştirme

Doç. Dr. E. Oryal Taşkın

Oryal Taşkın2 - Doç. Dr. E. Oryal Taşkın

Doç. Dr. Taşkın, 1992’de tıp doktoru, 2001’de psikiyatri uzmanı, 2011’de doçent dr. unvanlarını kazanmıştır.

2002 yılında Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü psikodrama ko-terapistlik (Psikodrama Asistanı) diplomasını almıştır.

Bireysel psikanalizini 2006 yılında (300 saat) tamamlamış, Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı 400 saatlik kuramsal, 90 saatlik süpervizyon eğitimlerini tamamlamıştır.

2011 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde, “Destekleyici Psikoterapi Uygulayıcısı ve Eğiticisi” sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Halen Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. (Dinamik Psikiyatri Birimi) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetlerinde İletişim A.D.’ndaki, görevleri yanında, Türkiye Psikiyatri Derneği “Destekleyici Psikoterapi Eğitimi” programında eğitici olarak görev yapmakta, Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı’nda kuramsal dersler vermektedir.

Sağlık İletişimi Sempozyumu (SiS-2015)